Fundacja ProKolej dołączyła do grona patronów honorowych VII Kongresu Kolejowego. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia, zaplanowanego na 23 listopada 2017 można znaleźć na stronie: http://kongreskolejowy.pl/