Od dłuższego czasu, przy okazji realizacji dużych projektów modernizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe odcinają połączenia linii magistralnych z lokalnymi, likwidując na nich ruch bądź możliwość ich reaktywacji i generowania – również w przyszłości – dopływu pasażerów i ładunków do głównego korytarza transportowego.

Drastycznym przykładem w tym zakresie była likwidacja wyjazdu na linię 303 ze stacji Chojnów na magistrali E30, w wyniku czego pociągi pasażerskie jadące w kierunku Żagania skierowane zostały przez przystanek Goliszów – miejscowość liczącą 770 mieszkańców,  która generuje minimalne potoki pasażerskie – ale z pominięciem liczącego ponad 13,5 tys. mieszkańców miasta Chojnów. Podobne przypadki na magistrali E20 dotyczyły wyjazdu ze stacji Zbąszyń na linię 373 do Międzychodu oraz wyjazdu ze stacji Opalenica na linię 367 do Grodziska Wlkp.

Niedawno, w ramach modernizacji współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubuskiego zlikwidowano możliwość wyjazdu ze stacji Sulechów na linię 357 w kierunku Wolsztyna. Decyzję taką podjęto, mimo iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz samorządy lokalne negatywnie zaopiniowały plan likwidacji połączenia kolejowego.

Kolejne podobne działanie planowane jest przy okazji modernizacji magistrali E59. Zgodnie z zapisami studium wykonalności podczas modernizacji odcinka Poznań – Szczecin, przy przebudowie stacji Rokietnica zlikwidowana zostanie możliwość wyjazdu na linię nr 363. Plan ten całkowicie pomija obecny i przyszły potencjał linii leżącej bezpośrednio w aglomeracji poznańskiej (mającej początek 18 km centrum miasta) i stanowiącej alternatywę dla komunikacji drogowej. Jej odcięcie od głównego korytarza transportowego skazuje kolejny, ponad 60 kilometrowy fragment sieci kolejowej – a prawdopodobnie cały czterokierunkowy węzeł kolejowy w Międzychodzie – na fizyczną likwidację.

W połowie kwietnia 2015 Fundacja Pro Kolej zaapelowała do PKP PLK S.A. o ochronę spójności sieci kolejowej i pozostawienie w obecnym stanie wszystkich istniejących połączeń lokalnych linii i bocznic główną siecią kolejową tak aby w przyszłości możliwa była ich ewentualna modernizacja.