11 marca Fundacja Pro Kolej skierowała do Marszałka Województwa Małopolskiego apel z prośbą o odrzucenie propozycji dalszego ograniczania znaczenia kolei w regionie i przeciwdziałania wszelkim pomysłom fizycznej likwidacji infrastruktury kolejowej.

Zaniepokojenie środowiska pro-kolejowego wzbudził, zgłoszony przez lokalnych samorządowców z północnego-wschodu województwa. Na początku marca zaprezentowali oni bowiem Marszałkowi Markowi Sowie pomysł rozbiórki istniejącej linii kolejowej nr 115 – na całej jej długości pomiędzy Tarnowem a Szczucinem – a następnie wykorzystania terenu kolejowego do budowy ścieżki rowerowej.

Tymczasem likwidacja sprawnej infrastruktury kolejowej jest – w opinii Fundacji – sprzeczna z podstawowymi założeniami polityki transportowej Unii Europejskiej i jako taka nie powinna być realizowana przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Co więcej – nie powinna być realizowana w ogóle.

Jeśli Polska utrzyma się na stabilnej ścieżce rozwoju gospodarczego i zbliżymy się do poziomu rozwoju krajów zachodnioeuropejskich transport szynowy – po okresie kryzysu – znów zyska na znaczeniu. Ale do tej dobudowy niezbędna będzie rozwinięta infrastruktura – również ta dziś niewykorzystywana. Dlatego proponowanie społeczeństwu czy lokalnym odbiorcom ładunków, by na niemal 50 kilometrowej trasie zamiast transportu szynowego korzystali wyłącznie z samochodów i rowerów trzeba uznać za krótkowzroczne.