Poniżej do pobrania plik z podsumowaniem głownych tez z prezentacji konferencyjnych oraz dyskusji menedżerów, specjalistów i samorządowców odpowiedzialnych za zakupy pojazdów kolejowych, którzy spotkali się 9 maja 2022 r. na wydarzeniu pt. "Efektywne Zkupy taboru kolejowego":