– Mimo utrzymującej się od kilku miesięcy ujemnej inflacji cennik przewiduje po raz kolejny wzrost stawek za dostęp do infrastruktury – komentuje projekt cennika PKP PLK na 2016 dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, PKP Polskie Linie Kolejowe przedłożyły projekt stawek za dostęp do infrastruktury na rozkład jazdy pociągów 2015/2016. Średnia stawka ma wzrosnąć o 1,3% w stosunku do cennika na rozkład 2014/2015. Dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej zauważa, że oznacza to wzrost o prawie 3% w stosunku do poziomu ustalonego po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nieuzasadnionych kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej z 2013 r. Według dra Majewskiego, wzrost stawek nie ma uzasadnienia, w świetle ujemnej inflacji.

– Niestety działania narodowego zarządcy infrastruktury rozmijają się z deklaracjami składanymi w przez przedstawicieli administracji rządowej na spotkaniach Single European Railway Area Committee w Brukseli oraz konsultacji prowadzonych m.in. w ramach European Commission Fact-finding mission to Poland. Polska strona zapowiadała bowiem dalsze etapy implementacji postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu – mówi Majewski.

– Należy w końcu wyrównać warunki konkurencji międzygałęziowej i uruchomić niewykorzystany dotychczas potencjał transportu kolejowego – zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych – apeluje prezes Fundacji ProKolej.