Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza do końca czerwca 2015 roku podpisać z PKP Polskie Linie Kolejowe kontrakt wieloletni na utrzymanie infrastruktury. To bardzo dobra wiadomość – bo środowisko kolejowe, w tym również Fundacja Pro Kolej – od dłuższego czasu lobbują za zapewnieniem stabilności i efektywności funkcjonowania narodowego zarządcy infrastruktury.

Inwestycje w nowe tory i urządzenia to dopiero początek drogi do konkurencyjności kolei. Dla rozwoju przewozów – zarówno pasażerskich, jak i towarowych – kluczowa jest kwestia kosztów korzystania z infrastruktury i gwarancja utrzymania jej na odpowiednim poziomie. Jak pokazuje doświadczenie, dotychczasowy model finansowania sieci kolejowej – opierający się na planowaniu krótkoterminowym i rocznych budżetach zależnych od zmiennych dotacji z budżetu państwa – nie pozwala na odpowiedzialne planowanie działalności ani samego zarządcy, jego klientów.

Wieloletni kontrakt na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. daje realną szanse zmianę tej sytuacji. Jeśli zabezpieczy odpowiedni poziom finansowania spółki w długim okresie, po raz pierwszy powstaną stabilne ramy działania zarządcy. Zgodnie z deklaracjami Zarządu PKP PLK, umowa z rządem pozwoli również na  wewnętrzną restrukturyzację i zwiększenie efektywności działania.

Wreszcie dla przewoźników i ich klientów kontrakt wieloletni oznacza początek drogi ku niższym kosztom przewozów. Pozwala bowiem na urealnienie kwot dofinansowania dla zarządcy infrastruktury, a dzięki odpowiedniej konstrukcji celów i instrumentów ewaluacyjnych na wykonanie wyroku ETS z 2013 r. w którym Polska zobowiązana została do wprowadzenia zachęt do zmniejszania kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej.