Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

ProKolej partnerem Kongresu Transportu Publicznego

Fundacja ProKolej dołączyła do grona partnerów Kongrasu Transportu Publcznego, który zostanie zorganizowany 12-13 październnika w Warszawie. Wszystkie szczegóły wydarzenia można znaleźć http://kongrestransportupublicznego.pl/Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Trako Dzieciom"

Jako jeden z partnerów międzynarodowych targów Trako chcielibyśmy przypomnieć o cennym akcencie dzecięcym tej imprezy. ​"Trako Dzieciom" to poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny, do którego przy najbliższej edycji zaproszono także pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. 8 edycja odbywa się pod chasłem „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”, a jej finałem będzie aukcja prac laureatów podczas wieczornej gali Trako. Wszystkie środki pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”.

Wszystkie szczegóły do znalezienia na stronie organizatora:

Niezdefiniowany
Czytaj więcej


Organizacje społeczne lobbują za wyrównaniem warunków działania na drogach i torach

W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich, Koalicji Klimatycznej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Polskiego Alarmu Smogowego, Health & Environment Alliance oraz Fundacji ProKolej, Polsce potrzebne jest radykalne ograniczenie emisji w sektorze transportu. Jego uzasadnieniem jest nie tylko ochrona klimatu czy zobowiązania międzynarodowe, ale przede wszystkim interes obywateli i gospodarki.

Aby to osiągnąć należy sięgnąć po proste instrumenty znajdujące się pod kontrolą państwa:

Niezdefiniowany
Czytaj więcej