Jako jeden z partnerów międzynarodowych targów Trako chcielibyśmy przypomnieć o cennym akcencie dzecięcym tej imprezy. ​"Trako Dzieciom" to poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny, do którego przy najbliższej edycji zaproszono także pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. 8 edycja odbywa się pod chasłem „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”, a jej finałem będzie aukcja prac laureatów podczas wieczornej gali Trako. Wszystkie środki pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”.

Wszystkie szczegóły do znalezienia na stronie organizatora: