​Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą praw pasażerów w UE. Jednym z jej elementów jest ankieta internetowa, która ma na celu ustalenie, w jakim stopniu pasażerowie są świadomi praw przysługujących im w podróży, a także zebranie informacji na temat ich doświadczeń. Opublikowany został również ogólny dokument informacyjny dotyczący praw pasażerów w UE.

Kontrolerzy sprawdzają obecnie, czy prawa pasażerów są skutecznie chronione i egzekwowane w UE oraz czy Komisja Europejska należycie monitoruje wdrażanie tych praw w państwach członkowskich i reaguje w razie wystąpienia problemów. W ankiecie internetowej dostępnej pod adresem bit.ly/ECAPassengerSurvey_PL  external linkmoże wziąć udział każda osoba, która w ciągu minionych dwóch lat podróżowała samolotem, statkiem, promem, autokarem lub pociągiem w obrębie UE. Ankieta jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Jej wypełnienie nie powinno zabrać więcej niż 10 minut. Odpowiedzi będą analizowane przy zachowaniu całkowitej poufności.