Z początkiem  2018 r. Fundacja "Pro Kolej" przystąpiła do European Passengers’ Federation – międzynarodowej platformy współpracy organizacji promujących zrównoważoną mobilność i działających na rzecz poprawy standardów transportu publicznego. Nowy obszar aktywności to dostęp do wiedzy o pracach na poziomie unijnym, kampanii na rzecz  praw pasażerów, badań na temat potrzeb i oczekiwań podróżnych, możliwość przygotowania wkładu do raportów, udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych oraz współpracy z przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi i drogowymi oraz decydentami.

Strona internetowa 'The voice of public transport users in Europe'