Fundacja ProKolej - podobnie jak w poprzednich latach - objęła patronatem merytorycznym VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia w gdańskim AmberExpo. Tegoroczna edycja potrwa dwa dni, w ciągu których uczestnicy wysłuchają co najmniej 9 prelekcji oraz 6 paneli dyskusyjnych. Wśród zagadnień zaproponowanych przez Radę Programową Forum jest współpraca wielogałęziowa, m.in.: transportu kolejowego z drogowym oraz rozwoju przewozów kolejowych między Europą i Chinami.

Szczegóły dotyczące forum można znaleźć na stronie forum-fracht.pl.