Jakie ryzyka wiążą się z działalnością kolejową? Jak je skutecznie ograniczać bądź kompensować? Czy nowe technologie to również nowe obszary troski o bezpieczeństwo? Jak przypisuje się odpowiedzialność za wypadki w systemie kolejowym, prawnym i ubezpieczeniowym? Te i podobne zagadnienia będą tematem V edycji konferencji Rail22 – czyli warsztatów eksperckich pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach - ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym?”, które odbędą się 19 marca o godzinie 10:00 do Centrum Zielna w Warszawie.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej, przedstawicieli administracji i specjalistów branżowych, pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz specjalistów z obszaru finansów, ubezpieczeń, ochrony danych osobowych i systemów informatycznych. Na program składa się cykl prezentacji i warsztatów z udziałem ekspertów oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ryzykiem, ubezpieczeniami i regulacjami prawnymi w sektorze kolejowym oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Interdyscyplinarny charakter debaty zagwarantuje włączenie do niej ekspertów z wielu dziedzin, niejednokrotnie patrzących na kwestie odpowiedzialności z bardzo różnych punktów widzenia. A w dyskusjach panelowych wezmą udział przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, towarzystw i brokerów ubezpieczeniowych oraz wiodących kancelarii prawnych.

Więcej informacji, agenda i formularz rejestracyjny www.rail22.pl