Właśnie minęły dwa lata, od momentu, gdy Minister infrastruktury przeciwstawił się dalszej likwidacji linii kolejowych w Polsce. Deklaracja z 31 marca 2016 mówiąca, że „Polska kolej ma się rozwijać, dlatego PKP PLK nie będzie podejmowała działań prowadzących do likwidacji linii kolejowych” była bardzo ważna i w świetle działań poprzedników przełomowa dla całego środowiska kolejowego.

Niestety, z przygotowanej przez Fundację analizy dokumentów i decyzji podejmowanych przez ostatnie dwa lata wynika, że nowe podejście do ochrony spójności i kompletności polskiej sieci kolejowej nie znalazło zrozumienia u narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej. W czasie gdy padały deklaracje o ochronie sieci kolejowej przed dalszym niszczeniem, nie tylko kontynuowano, ale wręcz wszczynano nowe procedury likwidacyjne.

Za kolejny zbędny dla Polski fragment sieci kolejowej uznano linię prowadzącą z Żagania (26 tys. mieszkańców), przez Kożuchów (9,5 tys. mieszk.), Nową Sól (40 tys. mieszk.), (Kolsko 3,2 tys. mieszk.) do Wolsztyna (13,5 tys. mieszk.), która zapewniała skomunikowanie dwóch województw i połączenie tych miejscowości z Poznaniem. Ochrony nie zagwarantował jej status szlaku transportowego, który ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych ma znaczenie państwowe, ani fakt, że znaczna część tej linii stanowiła element międzynarodowego korytarza transportowego C59/1 objętego umową o ważnych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących AGTC.

Dziewięć miesięcy po deklaracji Ministra Infrastruktury, 27 grudnia 2016 Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – nie uzyskując uprzednio wymaganej zgody Rady Ministrów – podjął uchwałę nr 1302/2016 z uruchamiającą procedurę likwidacji linii nr 371. Aby po tym fakcie usunąć przeszkody formalne, wystąpiono do Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych z wnioskiem o zmianę dotychczasowego przebiegu fragmentu korytarza transportowego C59/1 pomiędzy Nową Solą a Jankową Żagańską, a następnie do Rady Ministrów, aby wykreślić ten odcinek z wykazu linii państwowego znaczenia. Nie czekając na odpowiedzi wystąpiono również do samorządów terytorialnych (10.02.2016) z informacją o uruchomieniu procedury likwidacyjnej.

Co istotne w podobnym czasie weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, dzięki której Zarząd Polskie Linie Kolejowe S.A. zyskał możliwość pominięcia aprobaty przedstawiciela Rządu. Wykorzystano to 16 maja 2017, podejmując uchwałę (nr 534/2017) upoważniającą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze do przeprowadzenia działań mających na celu doprowadzenie do likwidacji linii kolejowej nr 371 Wolsztyn – Żagań na odc. od km 17,1 do 92,445.

Wedłg doniesień medialnych, mimo niesfinalizowania spraw formalnych, na opisanym, 75-kilometrowym fragmencie sieci kolejowej ruszyły już pierwsze prace rozbiórkowe. Zgodnie z pismem IZDKa – 504 – 1/16.5/2017 istniejąca nawierzchnia kolejowa ma być rozebrana, a grunty w granicach Powiatu Nowoslolskiego posłużą do budowy ścieżki rowerowej (na obszarze Powiatu Żagańskiego linia jest likwidowana bez określonego celu).

Wobec szeregu wątpliwości merytorycznych i proceduralnych odnośnie likwidacji linii kolejowej nr 371, w dniu 29.03.2018, Fundacja ProKolej zwróciła się do Ministra Infrastruktury z prośbą o interwencję i uruchomienie kontroli, która pozwoliłaby na wyjaśnienie wszelkich okoliczności tej sprawy.