W początkiem sierpnia 2018 r. uruchomiliśmy dwa kanały umożliwiające wsparcie naszych działań. Pierwszy to datek przekazywany za pośrednictwem profilu Facebook. Drugi to portal www.ideafairplay.pl, który oferuje pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia i część prowizji z tego tytułu przekazuje organizacjom pozarządowym.

Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać nam wsparcie. W związku z tym, że nie prowadzimy działalności gospodarczej możemy zagwarantować że w całości trafiło ono na działania statutowe.