„Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei” to nowa, cykliczna inicjatywa przygotowana przez Fundację ProKolej, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej oraz Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD.

Na dwudniowe, weekendowe spotkanie w Piasecznie organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Szeroka i otwarta formuła wydarzenia ma sprzyjać wymianie doświadczeń między specjalistami i hobbystami, osobami związanymi z koleją zawodowo i członkami organizacji pozarządowych. Celem pierwszej edycje będzie również identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności aktywistów, organizacji pozarządowych i samorządów podejmujących działalność kolejową i okołokolejową, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi oraz przygotowanie wspólnych działań mających promować transport kolejowy oraz zabytki kolejnictwa.

Pierwszego dnia Kongresu, na sesji plenarnej w Centrum Kultury prezentowane będą doświadczenia i dobre praktyki z dotychczasowej działalności pro-kolejowej w różnych regionach kraju. Popołudnie przeznaczone zostanie na wizytę na zmodernizowanym dworcu samorządowym, a wieczór na wspólną kolację w restauracji „Zawrotnica”.

Drugi dzień wypełni wizyta studyjna na Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, w tym przejazd pociągiem specjalnym oraz cykl prezentacji dotyczących remontów i utrzymania lokalnej infrastruktury, pozyskania i eksploatacji taboru, procedur bezpieczeństwa i marketingu usług turystycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi oraz zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony www.kolej365.pl