Dziś, 30.11.2020, Fundacja ProKolej razem z Instytutem Kolejnictwa zaprezentowała raport „3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej”. To najnowsze, eksperckie opracowanie, wskazujące na optymalne rozwiązania energetyczne dla polskich pociągów.

Wszystkich zainteresoamym polecamy skrót raportu

Oraz jego pełną wersję: