Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że 26 kwietnia 2021 r., decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Fundacja "Pro Kolej" została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu organizacja zyskała m.in.:

Read more

Zaproszenie na warsztaty „Rozwój kolejowych organizacji pozarządowych”

W dniach 17 - 18.04.2021 r. wspólnie z Akademią Instytutu Spraw Obywatelskich zapraszamy społeczników aktywnych w sektorze transportu kolejowego do udziału w warsztatach dla kolejowych organizacji pozarządowych, którzy w działaniach swoich organizacji wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” do zmiany społecznej.

Więcej na temat wydarzenia na stronie http://bit.ly/3bYFf43

Read more

Zaproszenie na 10 Międzynarodowy Szczyt Kolejowy

Fundacja ProKolej dołączyła do partnerów jubileuszowego, dziesiątego międzynarodowego szczytu kolejowego IRS10. To wydarzenie, które co roku gromadzi osobistości, decydujące o przyszłości kolei w Europie. Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku nie zabraknie dyskuzji o najważniejszych problemach sektora - scenariuszach wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią, budowaniu zrównoważonych systemów mobilności oraz innowacjach i cyfryzacji, wspomagjących projekty rozwojowe. 
Okolicznośći spowodowały, że w 2021 r.
Read more