Fundacja ProKolej objęła patronatem honorowym i merytorycznym XI edycję konferencji Systemy Kolejowe oraz odbywającego się równolegle II Forum Intermodalnego. Oba wydarzenia zaplanowane zostały na koniec czerwca, co daje realną szansę, że uda się je zorganizować w klasycznej, stacjonarnej formie. 

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie organizatora: