W dniach 17 - 18.04.2021 r. wspólnie z Akademią Instytutu Spraw Obywatelskich zapraszamy społeczników aktywnych w sektorze transportu kolejowego do udziału w warsztatach dla kolejowych organizacji pozarządowych, którzy w działaniach swoich organizacji wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” do zmiany społecznej.

Więcej na temat wydarzenia na stronie http://bit.ly/3bYFf43