Niezależny, renomowany Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na zlecenie Fundacji ProKolej szerokie, ogólnopolskie badnaie dotyczące postrzegania transportu kolejowego wśrod przedsiębiorców. Podczas prac zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 r. zebrano opinie przedstawicieli działów logistyki ponad 100 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 200 mln zł.

Opracowany na podstawie wyników materiał wskazuje że przedsiębiorcy oczekują zwiększenia roli transportu kolejowego i spodziewają się, że kolej, jako pierwsza spełni wymogi zeroemisyjności. A blisko połowa firm deklaruje że zwiększy przewozy pociągami, jak tylko osiągną one zerowy ślad węglowy. 

Materiał podsumowujący badanie IBRIS można znaleźć w sekcji raporty