Debata “Prawo kolejowe a realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – pomiędzy konkurencją w transporcie pasażerskim a interwencją w transporcie towarowym” będzie kulminacyjnym punktem drugiej edycji konferencji Prawo Kolejowe, która odbędzie się 11 kwietnia. Jej organizatorami są Fundacja ProKolej i Urząd Transportu Kolejowego.

Temat panelu dyskusyjnego dotyczy newralgicznego zagadnienia w transporcie kolejowym: otwarcia rynku przewozów kolejowych w transporcie zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Do tej pory w praktyce regulacyjnej obowiązywał paradygmat towarowych przewozów organizowanych na zasadach rynkowych, z rygorem pokrywania faktycznych kosztów na zasadzie „korzystający płaci” i dotowanymi w znacznym stopniu przewozami pasażerskimi. Czy jednak priorytet celów klimatycznych i środowiskowych w polityce UE nie wymusi zmian, które miałyby polegać na podejmowaniu interwencji (zachęt finansowych) na rynku przewozów towarowych po to, by szybciej zastępowały one inne, bardziej emisyjne i szkodliwe środki transportu? Czy nie należałby też przyspieszyć dopuszczenia szerszej konkurencji w komunikacji pasażerskiej?

Innymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą m.in. wpływ orzecznictwa sądowego na działalność regulacyjną Prezesa UTK oraz wybrane przykłady orzeczeń sądowych, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE na praktykę funkcjonowania rynków kolejowych.

Konferencja ma charakter hybrydowy: odbywać się będzie w formule stacjonarnej w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, w al. Jerozolimskich 134 i w formule online. Udział w obu formach jest bezpłatny, po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnictwa. Link do rejestracji i szczegółowa agenda konferencji dostępna jest na stronie https://kolej365.pl/prawo-kolejowe-2/