Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Patronat dla Kongresu Kolejowego

Fundacja ProKolej dołączyła do grona patronów honorowych VII Kongresu Kolejowego. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia, zaplanowanego na 23 listopada 2017 można znaleźć na stronie: http://kongreskolejowy.pl/

ProKolej partnerem Kongresu Transportu Publicznego

Fundacja ProKolej dołączyła do grona partnerów Kongrasu Transportu Publcznego, który zostanie zorganizowany 12-13 październnika w Warszawie. Wszystkie szczegóły wydarzenia można znaleźć http://kongrestransportupublicznego.pl/Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Trako Dzieciom"

Jako jeden z partnerów międzynarodowych targów Trako chcielibyśmy przypomnieć o cennym akcencie dzecięcym tej imprezy. ​"Trako Dzieciom" to poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny, do którego przy najbliższej edycji zaproszono także pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. 8 edycja odbywa się pod chasłem „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”, a jej finałem będzie aukcja prac laureatów podczas wieczornej gali Trako. Wszystkie środki pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”.

Wszystkie szczegóły do znalezienia na stronie organizatora:

Niezdefiniowany
Czytaj więcej