Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.
Współpraca Pro Kolei z Fundacją Grupy PKP

Dzisiaj, 15 maja br. Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP i dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej podpisali Porozumienie o Współpracy na rzecz wspierania transportu kolejowego.

Głównymi założeniami wspólnych działań jest promocja transportu szynowego, bezpieczeństwa na kolei, innowacyjności, rozwoju gospodarczego oraz rozwoju nauki i techniki. Współpraca będzie obejmować wymianę wiedzy i informacji, a także wzajemne wsparcie w organizacji wydarzeń i projektów związanych z kolejnictwem.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej

ProKolej partnerem Forum FRACHT 2017

Jako partner merytorzyczny V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017 zapraszamy 13.04. do Gdańska. Konferencja i towarzyszącej jej spotkania to okazja do rozmowy nie tylko z przedstawicielami nie tylko kolei, ale również portów morskich, terminali kontenerowych i spedytorów z całego kraju.

 Szczegóły i rejestracja http://www.fracht.kow.com.pl/