Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

ProKolej w European Passengers’ Federation

Z początkiem  2018 r. Fundacja "Pro Kolej" przystąpiła do European Passengers’ Federation – międzynarodowej platformy współpracy organizacji promujących zrównoważoną mobilność i działających na rzecz poprawy standardów transportu publicznego. Nowy obszar aktywności to dostęp do wiedzy o pracach na poziomie unijnym, kampanii na rzecz  praw pasażerów, badań na temat potrzeb i oczekiwań podróżnych, możliwość przygotowania wkładu do raportów, udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych oraz współpracy z przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi i drogowymi oraz decydentami.

Niezdefiniowany
Read more

Ankieta internetowa dotycząca praw pasażerów

​Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą praw pasażerów w UE. Jednym z jej elementów jest ankieta internetowa, która ma na celu ustalenie, w jakim stopniu pasażerowie są świadomi praw przysługujących im w podróży, a także zebranie informacji na temat ich doświadczeń. Opublikowany został również ogólny dokument informacyjny dotyczący praw pasażerów w UE.

Niezdefiniowany
Read more