Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

IV edycja konferencji "Przejazdy kolejowo-drogowe"

Jak ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach i przejściach przez tory? Jakie efekty mogą przynieść inwestycje w infrastrukturę i technologię? Co można osiągnąć wykorzystując najnowsze rozwiązania w zakresie techniki i zarządzania bezpieczeństwem na skrzyżowaniach dróg i linii kolejowych?
Te i podobne zagadnienia będą tematem naszej konferencji Rail22 pt. „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020”, która odbędzie się 9 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Read more

Raport końcowy projektu "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów"

Po ponad roku intensywnych konsultacji, badań i analiz publikujemy raport końcowy projektu „Efektywny i innowacyjny system szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego”.  Kilkudziesięciostronicowy materiał podsumowujący prace projektowe to efekt współpracy zainicjonowanej przez Fundację ProKolej i zrealizowanej dzięki solidarnemu zaangażowaniu sześciu organizacji branżowych – tj. Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Business Centre Club, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Klastra Luxtorpeda 2.0, Railway Bussines Forum oraz Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Read more

Refleksje po debacie „Masterplan dla przewozów towarowych”

Kolej musi stać się szkieletem systemu transportu multimodalnego. To jest klucz do zwiększenia udziału transportu szynowego w przewozach towarów - wynika z debaty „Masterplan dla przewozów towarowych” zorganizowanej przez Fundację ProKolej podczas targów Trako 2019 w Gdańsku.

Read more