Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Głos w debacie o finansowaniu transportu

Większe środki na infrastrukturę kolejową w nowej perspektywie unijnej niewiele zmienią, jeżeli nie zostaną powiązane z sensowną ofertą przewozową, a o ich wykorzystaniu będą decydować urzędnicy znający rzeczywistość transportową tylko z okien samochodu – powiedział dr Jakub Majewski, prezes Fundacji „Pro Kolej” uczestniczący 19 kwietnia w debacie na temat finansowania transportu w perspektywie budżetowej UE 2021-2027. 

Read more

Prawo kolejowe czeka na uproszczenie

Trwa proces eliminowania z prawa kolejowego wielu biurokratycznych pozostałości, choć wciąż nietrudno znaleźć przykłady przepisów jawnie sprzecznych z dążeniem do deregulacji tej branży i wzrostu jej konkurencyjności. Krajobraz prawnych ram, w jakich rozwija się polski rynek kolejowy po wdrożeniu IV pakietu kolejowego, był tematem II Konferencji “Prawo kolejowe”, która odbyła się 11 kwietnia w Warszawie.

Read more

Jakie zmiany w prawie czekają rynek przewozów kolejowych?

Debata “Prawo kolejowe a realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – pomiędzy konkurencją w transporcie pasażerskim a interwencją w transporcie towarowym” będzie kulminacyjnym punktem drugiej edycji konferencji Prawo Kolejowe, która odbędzie się 11 kwietnia. Jej organizatorami są Fundacja ProKolej i Urząd Transportu Kolejowego.

Read more