ProKolej partnerem Kongresu Transportu Publicznego

Fundacja ProKolej dołączyła do grona partnerów Kongrasu Transportu Publcznego, który zostanie zorganizowany 12-13 październnika w Warszawie. Wszystkie szczegóły wydarzenia można znaleźć http://kongrestransportupublicznego.pl/

ProKolej partnerem Forum FRACHT 2017

Jako partner merytorzyczny V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017 zapraszamy 13.04. do Gdańska. Konferencja i towarzyszącej jej spotkania to okazja do rozmowy nie tylko z przedstawicielami nie tylko kolei, ale również portów morskich, terminali kontenerowych i spedytorów z całego kraju.

 Szczegóły i rejestracja http://www.fracht.kow.com.pl/ 

Patronat honorowy dla V Kongresu Infrastruktury Polskiej

Fundacja ProKolej objęła patronatem honorowym V Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 19 czerwca  w Warszawie. Wydarzenie jest miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej. 

W tym roku tematyka Kongresu obejmie:

- Planowanie, finansowanie i realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych (m.in. CPL, KDP)

- Przemysł 4.0 i technologie dla rynku infrastruktury

- Żeglugę śródlądową

IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Fundacja dołączyła do grona partnerów merytorycznych IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Celem wydarzenia, które odbędzie się 24.04. na Uniwersytecie Łódzkim jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Podobnie jak w poprzedniej edycji jednym z prelegentów będzie dr Bartosz Mazur z naszej Rady Naukowej. 

Patronat dla "Kongresu Kolejowego" w Gdańsku

ProKolej dołączyła do grona partnerów honorowych tegorocznego Kongresu Kolejowego. Prezes Fundacji będzie również moderatorem panelu "Przewozy towarowe – Polska w centrum szlaków transportowych na kontynencie euroazjatyckim" zaplanowanego na 23 listopada. Więcej szczegółów http://kongreskolejowy.pl/ 

  • 1 z 4