Patronat honorowy dla V Kongresu Infrastruktury Polskiej

Fundacja ProKolej objęła patronatem honorowym V Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 19 czerwca  w Warszawie. Wydarzenie jest miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej. 

W tym roku tematyka Kongresu obejmie:

- Planowanie, finansowanie i realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych (m.in. CPL, KDP)

- Przemysł 4.0 i technologie dla rynku infrastruktury

- Żeglugę śródlądową

IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Fundacja dołączyła do grona partnerów merytorycznych IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Celem wydarzenia, które odbędzie się 24.04. na Uniwersytecie Łódzkim jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Podobnie jak w poprzedniej edycji jednym z prelegentów będzie dr Bartosz Mazur z naszej Rady Naukowej. 

Patronat dla "Kongresu Kolejowego" w Gdańsku

ProKolej dołączyła do grona partnerów honorowych tegorocznego Kongresu Kolejowego. Prezes Fundacji będzie również moderatorem panelu "Przewozy towarowe – Polska w centrum szlaków transportowych na kontynencie euroazjatyckim" zaplanowanego na 23 listopada. Więcej szczegółów http://kongreskolejowy.pl/ 

Patronat dla śląskiej konferencji "Modernizacja Taboru Szynowego"

Fundacja ProKolej dołączyła do grona patronów III edycji konferencji o modernizacji taboru szynowego. Wydarzenie organizowane przez Oddział SITK w Katowicach to okazja do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań, projektowania, wytwarzania, technologii, diagnostyki i eksploatacji m.in. pojazdów szynowych, układów zasilania, oraz ekologii i bezpieczeństwa taboru.

ProKolej partnerem trzeciej edycji konferencji „Transport a Gospodarka”

Fundacja Pro Kolej objęła patronat nad konferencją "Transport a Gospodarka", która odbędzie się 9-10 czerwca 2016 w Dąbrowie Górniczej. Tematyka tegorocznej edycji związana jest z obsługą przemysłu i dużych skupisk ludności stąd wybór lokalizacji w województwie śląskim.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia

  • 3 z 5