Stanowisko ws. programu „Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2014-2023”

Przygotowany w lipcu 2015 projekt programu „Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2014-2023” jest – w ocenie Fundacji Pro Kolej – dokumentem ważnym i potrzebnym. Na duże uznanie zasługuje zawarta w nim propozycja istotnego zwiększenia skali nakładów na utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz skierowania do PKP PLK S.A. środków umożliwiających obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

Read more

Stanowisko w sprawie kontraktu wieloletniego na utrzymanie infrastruktury kolejowej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza do końca czerwca 2015 roku podpisać z PKP Polskie Linie Kolejowe kontrakt wieloletni na utrzymanie infrastruktury. To bardzo dobra wiadomość – bo środowisko kolejowe, w tym również Fundacja Pro Kolej – od dłuższego czasu lobbują za zapewnieniem stabilności i efektywności funkcjonowania narodowego zarządcy infrastruktury.

Read more

Apel o zachowanie spójności czynnej i nieczynnej sieci kolejowej

Od dłuższego czasu, przy okazji realizacji dużych projektów modernizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe odcinają połączenia linii magistralnych z lokalnymi, likwidując na nich ruch bądź możliwość ich reaktywacji i generowania – również w przyszłości – dopływu pasażerów i ładunków do głównego korytarza transportowego.

Read more

Rynek Kolejowy - Pro Kolej o przetargu na przewoźnika dla Warmii i Mazur

W piątek (17.04) otwarto oferty w postępowaniu na pięcioletni kontrakt dla przewoźnika kolejowego dla województwa warmińsko-mazurskiego. W ocenie Fundacji Pro Kolej fakt zorganizowania przetargu pozwolił zachować samorządowi porównywalny poziom cen usług kolejowych do obecnych. Jednocześnie pojawiają się komentarze, że gdyby na ostatnim etapie korygowania specyfikacji urzędnikom nie zabrakło odwagi – mogłoby być jeszcze taniej.

Read more

Kurier Kolejowy: ProKolej apeluje o rozwagę

11 marca Fundacja Pro Kolej skierowała do Marszałka Województwa Małopolskiego apel z prośbą o odrzucenie propozycji dalszego ograniczania znaczenia kolei w regionie i przeciwdziałania wszelkim pomysłom fizycznej likwidacji infrastruktury kolejowej.

Read more

POIiŚ na lata 2014 - 2020: Komentarz Jakuba Majewskiego w Rynku Kolejowym

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską zakłada wsparcie dla kolei w dwóch zasadniczych wymiarach. W skali ogólnopolskiej realizowane mają być linowe projekty infrastrukturalne dla głównych ciągów komunikacyjnych uzupełnianie zakupami dedykowanego taboru. W obszarach aglomeracyjnych wsparcie ma mieć natomiast charakter obszarowy – obejmując zarówno sieć infrastruktury, jak i tabor, systemy informacyjne i taryfowe czy węzły multimodalne.

Read more

Dziennik Gazeta Prawna: Rozmowa z dr J. Majewskim o nowym rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich

Czemu klasyczne składy wagonowe EIC na niektórych relacjach dojadą do celu szybciej niż pendolino?

Bo przyspieszenie w nowym rozkładzie jazdy to efekt modernizacji infrastruktury, a nie zakupu pociągów pendolino. PKP Polskie Linie Kolejowe zaczynają kończyć duże projekty infrastrukturalne i przynosi to wyraźną poprawę czasów jazdy. Udowodnił to piątkowy przejazd dla mediów z Warszawy do Gdańska. Założony czas jazdy 2 godz. 58 min jest w zasięgu pociągów pasażerskich.

Nowy czas przejazdu do Gdańska może być dla pasażerów szokiem. Skok cywilizacyjny?

Read more