Fundacja PRO KOLEJ podczas konferencji na targach TRAKO przedstawia propozycję natychmiastowego, wspólnego dla wszystkich przewoźników i bezwarunkowego rozpoczęcia prac nad tzw. wspólnym biletem. Apelujemy do przewoźników – zróbmy to wreszcie!

Zastanawiałem się nad projektem, który powinien być plonem naszego konferencyjnego spotkania podczas targów.  Zaprosiliśmy osoby, które mają wpływ na kształt polskiego rynku przewozów kolejowych. Z wielką radością przekazaliśmy zaproszenie ministrowi Andrzejowi Masselowi, prosząc go o przedstawienie wizji rozwoju polskiej kolei do 2020 roku. I w tym wszystkim – tak mi się zdawało – powinna się znaleźć choć jedna wartościowa inicjatywa, która mogłaby zostać uznana za najbardziej wartościowy efekt naszej konferencji.

Chciałbym, żeby stała się nią deklaracja jak najszybszego przystąpienia prac do stworzeniem wspólnego dla wszystkich przewoźników systemu taryfowego, który pozwoli ujednolicić zasady sprzedaży biletów i rozliczeń tej sprzedaży między przewoźnikami.

Klient, pasażer kolei, nie musi wiedzieć, ile spółek kolejowych obsługuje polski rynek. Jego interesuje prosty, klarowny system sprzedaży. Chce kupić jeden bilet na całą trasę swojego przejazdu, nie zastanawiając się, z usług którego przewoźnika będzie musiał korzystać.

O takiej usłudze branża kolejowa mówi od lat. Nigdy wcześniej nie rozpoczęto konkretnej pracy nad sformułowaniem zasad  współpracy przy sprzedaży biletów – więc: zróbmy to wreszcie!

Apeluję do wszystkich zarządów spółek pasażerskich o wytypowanie po jednym, najlepszym specjaliście w zakresie systemów sprzedażowych do prac w zespole, który chcielibyśmy pod patronatem naszej Fundacji powołać. Bez żadnych warunków wstępnych, bez faworyzowania którejkolwiek ze spółek, bez odwołań do przeszłości i rozliczeń z teraźniejszości – proponuję rozpoczęcie prac nad wspólną taryfą biletową jeszcze w październiku 2013 roku.

Do wszystkich uczestników konferencji na targach TRAKO, a później do wszystkich zarządów spółek kolejowych skierujemy apel z zaproszeniem w tej sprawie. Jeśli już dziś, nie czekając na oficjalne zaproszenia, chcą Państwo wziąć udział w tej inicjatywie, proponuję kontakt pod adresem mailowym fundacja@prokolej.pl. W październiku zorganizujemy pierwsze spotkanie zespołu specjalistów, poświęcone najpilniejszym uzgodnieniom i podziałowi prac.

Możemy myśleć o różnych kierunkach ppartnerskiej współpracy, o każdym możliwym wariancie, ale – zróbmy to raz, a dobrze.

Dla dobra klientów kolei i całego rynku, na którym Państwo pracujecie. Fundacja PRO KOLEJ chce służyć właśnie takim celom.

Jacek Prześluga