Kolej musi stać się szkieletem systemu transportu multimodalnego. To jest klucz do zwiększenia udziału transportu szynowego w przewozach towarów - wynika z debaty „Masterplan dla przewozów towarowych” zorganizowanej przez Fundację ProKolej podczas targów Trako 2019 w Gdańsku.

Wydarzenie, w którym wzięło udział ok. 100 osób otworzyli Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Andrew Mitchell Komisarz ds. Handlu w brytyjskim Department for International Trade. Wprowadzenie do debaty ekspertów stanowiła natomiast prezentacja masterplanu przygotowanego dla kolei towarowej w Niemczech, którą przedstawił Steffen Müller z Federalnego Ministerstwa Transportu.

Spośród wielu głosów w dyskusji warto odnotować zdanie dr Mirosława Antonowicza, wiceprezesa PKP SA, który deklarował, że polskie koleje towarowe mają przed sobą rozwój oparty nie tylko o przewozy intermodalne, ale również koncepcję towarowego fizycznego internetu. Istotne były również wypowiedzi Steffena Bobsien, prezesa DB Cargo Polska oraz Radosława Pacewicza, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, którzy zauważyli, że wiele pro-kolejowych rozwiązań wdrażanych w Europie można z powodzeniem zastosować w Polsce i że rozwój przewozów towarowych wymaga odpowiedniej polityki infrastrukturalnej państwa.

Gerhard Troche, dyrektor zarządzający towarowego korytarza transportowego Amber potwierdził, że Polska kolej towarowa ma duży potencjał wzrostowy, ale musi otworzyć się na nowych klientów. Podał przy tym przykład Skandynawii i pociągów dedykowanych dla dużych sieci handlowych. Nowe pomysły na poprawę konkurencyjności – ale tym razem w wymiarze taborowym  przedstawił również Albrecht Neumann szef dywizji taborowej Siemens Mobility.

Uczestnicy debaty podkreślili, że interwencje publiczne przyczyniły się do sukcesu programów przenoszenia towarów z dróg na linie kolejowe w Austrii i Szwajcarii. I dzięki nim kolej potraf radzić sobie bez dotacji, co pokazuje że warto stosować bodźce dla rozwoju rynku to również rodzaj inwestycji w przyszłość.