Wszystkie europejskie koleje przeżywały okresy rozkwitu i kryzysów, ale bodaj żadna nie znajdowała się w stanie zapaści tak długo, jak kolej w Polsce.

Jako Fundacja nie oceniamy przyczyn: stworzono na ten temat wystarczająco dużo  opracowań. Staramy się natomiast myśleć pozytywnie, być pro, a nie anty. Szukać rozwiązań, które tworzą nową jakość, a nie ustawiać się w pozycji malkontenta.

Polska kolej może odgrywać w gospodarce dużo poważniejszą rolę niż obecnie. Jesteśmy krajem tranzytowym – czy w pełni wykorzystujemy ten atut? Nie.

Jesteśmy krajem, który zamieszkuje 38 milionów obywateli, tworząc wspólnie jedno z największych i najważniejszych państw w Europie. Czy kolej odpowiada naszym aspiracjom, potrzebom i przestrzeni, którą zajmujemy? Nie.

DLA LUDZI I GOSPODARKI

Kolej zapewnia bezpieczny, ekologiczny transport ludzi i towarów. Jeśli jest prawidłowo rozwinięta, działa w odpowiedniej skali i dostarcza właściwy poziom usług, stanowi istotny czynnik wzmacniający koniunkturę gospodarczą. Wzmacnia i przyśpiesza obieg towarów. Pomaga tworzyć społeczeństwo mobilne. Ułatwia dostęp do pracy, nauki, usług, dóbr kultury, masowego sportu. Ułatwia życie. Zbliża ludzi.

To są twierdzenia, które w rozwiniętych krajach Europy dawno już uznano za oczywistość.

WARTO!

Na kolej warto stawiać, kiedy właściwie docenia się jej społeczne i gospodarcze znaczenie. Najniższe społeczne koszty transportu. Najlepsze wskaźniki ekologiczne. Najwyższe współczynniki bezpieczeństwa. Możliwość transportu pomiędzy centrami miast. Pojemność. Komfort. Możliwość przewozu wielkiej masy towarów. Niestandardowe formaty i gabaryty. Przewozy produktów i substancji niebezpiecznych. Płynność ruchu, niezależność od pogody, pory roku i dnia. 

Właśnie dlatego warto na kolej postawić. Mieć własny dom i samochód pod miastem, ale na wieczorny koncert w centrum aglomeracji przemieszczać się lokalnym pociągiem. Zlecać masowe przewozy wagonami, chroniąc polskie drogi i przechodniów przed zgubnym wpływem „tytanów szos”. Podróżować szybciej niż samolotem. Wygodniej usiąść, smaczniej zjeść i najbezpieczniej dojechać do celu podróży.

Dlatego – warto działać na rzecz kolei!