Obecnie Radę Fundacji tworzą przedstawiciele firm:
  • Agat S.A.
  • Alstom Konstal S.A.
  • Arriva RP Sp. z o. o.
  • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
  • CTL Logistics Sp. z o.o. 
  • DB Cargo Polska S.A. 
  • Infra Silesia S.A.
  • PKP Energetyka S.A.
  • Siemens Mobility Sp. z o.o.
  • Stadler Polska Sp. z o.o.

 

Prezesem Zarządu Fundacji jest dr Jakub Majewski

Analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. Od 2021 r z tytułem doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej. Twórca i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, a obecnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych.

Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. 

Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu.

Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.