Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.ProKolej protestuje przeciwko likwidacji ponad 450 kilometrów linii kolejowych

Fundacja Pro Kolej opublikowała wykaz ponad 450 km linii kolejowych przygotowywanych do likwidacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Plan dotyczy 9 województw, 33 odcinków i ponad 2% sieci kolejowej kraju (456,9 km). W ocenie ekspertów głównym skutkiem likwidacji infrastruktury kolejowej będzie trwała degradacja potencjału społecznego i gospodarczego słabiej skomunikowanych obszarów kraju. Oszczędności z tego tytułu będą natomiast iluzoryczne.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej

Patronat dla śląskiej konferencji "Modernizacja Taboru Szynowego"

Fundacja ProKolej dołączyła do grona patronów III edycji konferencji o modernizacji taboru szynowego. Wydarzenie organizowane przez Oddział SITK w Katowicach to okazja do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań, projektowania, wytwarzania, technologii, diagnostyki i eksploatacji m.in. pojazdów szynowych, układów zasilania, oraz ekologii i bezpieczeństwa taboru.

ProKolej partnerem trzeciej edycji konferencji „Transport a Gospodarka”

Fundacja Pro Kolej objęła patronat nad konferencją "Transport a Gospodarka", która odbędzie się 9-10 czerwca 2016 w Dąbrowie Górniczej. Tematyka tegorocznej edycji związana jest z obsługą przemysłu i dużych skupisk ludności stąd wybór lokalizacji w województwie śląskim.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia