Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

ProKolej partnerem Forum FRACHT 2017

Jako partner merytorzyczny V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017 zapraszamy 13.04. do Gdańska. Konferencja i towarzyszącej jej spotkania to okazja do rozmowy nie tylko z przedstawicielami nie tylko kolei, ale również portów morskich, terminali kontenerowych i spedytorów z całego kraju.

 Szczegóły i rejestracja http://www.fracht.kow.com.pl/ 

Patronat honorowy dla V Kongresu Infrastruktury Polskiej

Fundacja ProKolej objęła patronatem honorowym V Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 19 czerwca  w Warszawie. Wydarzenie jest miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej. 

W tym roku tematyka Kongresu obejmie:

- Planowanie, finansowanie i realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych (m.in. CPL, KDP)

- Przemysł 4.0 i technologie dla rynku infrastruktury

- Żeglugę śródlądową

IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Fundacja dołączyła do grona partnerów merytorycznych IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Celem wydarzenia, które odbędzie się 24.04. na Uniwersytecie Łódzkim jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Podobnie jak w poprzedniej edycji jednym z prelegentów będzie dr Bartosz Mazur z naszej Rady Naukowej.