Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.Zagrożenie de-elektryfikacją bocznic kopalnianych

21 lutego 2017 cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Railway Bussines Forum - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie uporządkowania kwestii sieci trakcyjnej na bocznicach przykopalnianych.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej


Zagrożenie de-elektryfikacją bocznic kopalnianych

21 lutego 2017 cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Railway Bussines Forum - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie uporządkowania kwestii sieci trakcyjnej na bocznicach przykopalnianych.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej


Interwencja ws. braku informacji dla podróżnych

Unjne rozporządzenie 1371/2007 z 23 października 2007 r definiujące prawa pasażerów (w załączniku II) określa, że korzystając z usług kolei powinniśmy mieć „dostęp do informacji o głównych możliwościach przesiadek”. Z sygnałów docierających od podróżnych, ale i naszych obserwacji wynika, że w Polsce obowiązek ten nie jest realizowany.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej