Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Fundacja dołączyła do grona partnerów merytorycznych IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Celem wydarzenia, które odbędzie się 24.04. na Uniwersytecie Łódzkim jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Podobnie jak w poprzedniej edycji jednym z prelegentów będzie dr Bartosz Mazur z naszej Rady Naukowej. Zagrożenie de-elektryfikacją bocznic kopalnianych

21 lutego 2017 cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Railway Bussines Forum - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie uporządkowania kwestii sieci trakcyjnej na bocznicach przykopalnianych.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej


Zagrożenie de-elektryfikacją bocznic kopalnianych

21 lutego 2017 cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Railway Bussines Forum - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie uporządkowania kwestii sieci trakcyjnej na bocznicach przykopalnianych.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej