Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.Kampania społeczna "Bezpieczny przejazd"

Fundacja ProKolej dołączyła do grona partnerów wspierających kampanię społeczną "Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko", którą od ponad 10 lat prowadzą Polskie Linie Kolejowe S.A. Jej celem jest kształtowanie zachowań i podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania  ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. A w konsekwencji do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na dedykowany portal:

Niezdefiniowany
Czytaj więcej

Patronat dla "Kongresu Kolejowego" w Gdańsku

ProKolej dołączyła do grona partnerów honorowych tegorocznego Kongresu Kolejowego. Prezes Fundacji będzie również moderatorem panelu "Przewozy towarowe – Polska w centrum szlaków transportowych na kontynencie euroazjatyckim" zaplanowanego na 23 listopada. Więcej szczegółów http://kongreskolejowy.pl/ Podsumowanie konferencji Kolej 4.0

W trzeciej edycji konferencji z cyklu Rail22, uczestniczyło ponad 100 osób. Wydarzenie zorganizowane w warszawskim Centrum Giełdowym, w październiku 2016 odbywało się pod hasłem „Kolej 4.0” i nawiązywało do najnowszych trendów gospodarczych, w tym aktualnej rewolucji technologicznej.

Zgromadzonych gości przywitał wiceminister rozwoju, pan Witold Słowik oraz dr Adam Wielądek, honorowy przewodniczący UIC. W roli gospodarza wystąpił natomiast dr Jakub Majewski – prezes Fundacji ProKolej.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej