Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Pierwszy Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei

W dniach 16-17 października zapraszamy na Pierwszy Kongres Przyjaciół i Entuzjastów Kolei. Wydarzenie - którego głównym partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - przygotowano w Piasecznie koło Warszawy.
Read more

Wyniki badania IBRIS dot. niskoemisyjnego transportu

Niezależny, renomowany Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na zlecenie Fundacji ProKolej szerokie, ogólnopolskie badnaie dotyczące postrzegania transportu kolejowego wśrod przedsiębiorców. Podczas prac zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 r. zebrano opinie przedstawicieli działów logistyki ponad 100 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 200 mln zł.

Read more