Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Cennik PKP PLK na 2017 oznacza podwyżki

Przygotowana przez Fundację „Pro Kolej” analiza zatwierdzonego pod 29 lipca cennika dostępu do infrastruktury PKP PLK S.A. na 2017 wskazuje, że obciążenia przewożników pasażerskich i towarowych po raz kolejny wzrosną.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej