Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Wyniki badania IBRIS dot. niskoemisyjnego transportu

Niezależny, renomowany Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na zlecenie Fundacji ProKolej szerokie, ogólnopolskie badnaie dotyczące postrzegania transportu kolejowego wśrod przedsiębiorców. Podczas prac zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 r. zebrano opinie przedstawicieli działów logistyki ponad 100 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 200 mln zł.

Read more

Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że 26 kwietnia 2021 r., decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Fundacja "Pro Kolej" została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu organizacja zyskała m.in.:

Read more