Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.Organizacje społeczne lobbują za wyrównaniem warunków działania na drogach i torach

W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich, Koalicji Klimatycznej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Polskiego Alarmu Smogowego, Health & Environment Alliance oraz Fundacji ProKolej, Polsce potrzebne jest radykalne ograniczenie emisji w sektorze transportu. Jego uzasadnieniem jest nie tylko ochrona klimatu czy zobowiązania międzynarodowe, ale przede wszystkim interes obywateli i gospodarki.

Aby to osiągnąć należy sięgnąć po proste instrumenty znajdujące się pod kontrolą państwa:

Niezdefiniowany
Czytaj więcejWspółpraca Pro Kolei z Fundacją Grupy PKP

Dzisiaj, 15 maja br. Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP i dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej podpisali Porozumienie o Współpracy na rzecz wspierania transportu kolejowego.

Głównymi założeniami wspólnych działań jest promocja transportu szynowego, bezpieczeństwa na kolei, innowacyjności, rozwoju gospodarczego oraz rozwoju nauki i techniki. Współpraca będzie obejmować wymianę wiedzy i informacji, a także wzajemne wsparcie w organizacji wydarzeń i projektów związanych z kolejnictwem.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej