Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.Forum FRACHT 2018

Fundacja ProKolej - podobnie jak w poprzednich latach - objęła patronatem merytorycznym VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia w gdańskim AmberExpo. Tegoroczna edycja potrwa dwa dni, w ciągu których uczestnicy wysłuchają co najmniej 9 prelekcji oraz 6 paneli dyskusyjnych. Wśród zagadnień zaproponowanych przez Radę Programową Forum jest współpraca wielogałęziowa, m.in.: transportu kolejowego z drogowym oraz rozwoju przewozów kolejowych między Europą i Chinami.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej


ProKolej w European Passengers’ Federation

Z początkiem  2018 r. Fundacja "Pro Kolej" przystąpiła do European Passengers’ Federation – międzynarodowej platformy współpracy organizacji promujących zrównoważoną mobilność i działających na rzecz poprawy standardów transportu publicznego. Nowy obszar aktywności to dostęp do wiedzy o pracach na poziomie unijnym, kampanii na rzecz  praw pasażerów, badań na temat potrzeb i oczekiwań podróżnych, możliwość przygotowania wkładu do raportów, udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych oraz współpracy z przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi i drogowymi oraz decydentami.

Niezdefiniowany
Czytaj więcej