Działaj dla kolei!
Potrzebujemy Twojej aktywności.
Bądź Pro. PRO KOLEJ.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza
mniejsza emisja CO2
mniej wypadków na drogach
Chroń środowisko!
Każda tona towarów przewieziona koleją to:
Stabilna polityka transportowa
Równe prawa dla przewoźników
Tego oczekujemy!
Nowoczesna kolej
Każdy rodzaj transportu
dla obywateli
ma jednakową wartość
UE: proporcje nakładów na inwestycje
drogi 60:40 kolej

Podstawą rozwoju gospodarczego w Europie jest optymalnie zbudowana i efektywnie funkcjonująca infrastruktura transportowa.

Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że 26 kwietnia 2021 r., decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Fundacja "Pro Kolej" została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu organizacja zyskała m.in.:

Read more

Zaproszenie na warsztaty „Rozwój kolejowych organizacji pozarządowych”

W dniach 17 - 18.04.2021 r. wspólnie z Akademią Instytutu Spraw Obywatelskich zapraszamy społeczników aktywnych w sektorze transportu kolejowego do udziału w warsztatach dla kolejowych organizacji pozarządowych, którzy w działaniach swoich organizacji wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” do zmiany społecznej.

Więcej na temat wydarzenia na stronie http://bit.ly/3bYFf43

Read more